Contact Us
Call Now WhatsApp Open Ticket
کارت خرید - Dr Web Host

  واحد پول

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.com
$10.99USD
.net
$15.99USD
داغ
.in
$7.72USD
فروش
.us
$5.99USD
.shop
$4.23USD
فروش
.org
$12.78USD
.net.in
$5.79USD
فروش
.xyz
$2.95USD
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com داغ
$10.99USD
1 سال
$12.94USD
1 سال
$12.94USD
1 سال
.in داغ
$7.72USD
1 سال
$7.72USD
1 سال
$7.72USD
1 سال
.net
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.org فروش
$12.78USD
1 سال
$15.49USD
1 سال
$15.49USD
1 سال
.co.in
$6.00USD
1 سال
$7.80USD
1 سال
$7.80USD
1 سال
.xyz فروش
$2.95USD
1 سال
$13.18USD
1 سال
$14.18USD
1 سال
.online
$30.50USD
1 سال
$31.72USD
1 سال
$31.72USD
1 سال
.net.in
$5.79USD
1 سال
$5.80USD
1 سال
$5.80USD
1 سال
.org.in
$6.43USD
1 سال
$6.43USD
1 سال
$6.43USD
1 سال
.info
$5.66USD
1 سال
$19.33USD
1 سال
$20.61USD
1 سال
.co
$16.00USD
1 سال
$30.34USD
1 سال
$31.34USD
1 سال
.best
$4.50USD
1 سال
$20.62USD
1 سال
$20.62USD
1 سال
.shop
$4.23USD
1 سال
$32.86USD
1 سال
$33.50USD
1 سال
.site
$7.72USD
1 سال
$30.92USD
1 سال
$30.92USD
1 سال
.in.net
$9.65USD
1 سال
$9.65USD
1 سال
$9.65USD
1 سال
.us فروش
$5.99USD
1 سال
$9.01USD
1 سال
$10.94USD
1 سال
.ooo
$28.90USD
1 سال
$28.90USD
1 سال
$28.90USD
1 سال
.ind.in جدید
$6.13USD
1 سال
$6.13USD
1 سال
$6.13USD
1 سال
.inc جدید
$1526.82USD
1 سال
$2937.27USD
1 سال
$2937.27USD
1 سال
.me جدید
$9.39USD
1 سال
$18.79USD
1 سال
$18.79USD
1 سال
.biz جدید
$5.63USD
1 سال
$18.09USD
1 سال
$18.09USD
1 سال
.vip جدید
$12.99USD
1 سال
$17.03USD
1 سال
$17.03USD
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود